Орган з оцінки відповідності «ПРОМСТАНДАРТ» надає комплекс професійних послуг у процесі підготовки та впровадження систем менеджменту якості, забезпечує можливість проведення сертифікації згідно з вимогою міжнародного стандарту.

У процесі розробки необхідної документації, а також щодо її впровадження, проводиться повний комплекс робіт по створенню робочого пакета на відповідному носії, в який включена вся організаційно-технічна документація. Крім цього, проводиться її практична апробація на підприємствах.

Сертифікат ISO
1. Що являє собою сертифікат якості на продукцію ISO 9001?

Даний документ призначається для того, щоб підтвердити відповідність системи менеджменту якості підприємства, як це передбачає сертифікат ISO 9001.

Його основне призначення - забезпечення необхідного стабільного рівня якості виробленої продукції на певному підприємстві.

2. Які можливості представляє підприємству документ сертифікації ISO 9001:

• він істотно підвищує рівень продуктивності, оптимізує витрати і покращує загальну діяльність відповідного підприємства;

• забезпечує стабільність високої якості виробленої продукції або надання послуг відповідно до вимог споживачів;

• підвищує можливість виходу на ринки Європи і виконання необхідних вимог з боку іноземного партнера;

• надає можливість маркування своєї продукції знаком СЕ;

• надає можливість укладати договори і довгострокові контракти, підставою яких є наявність відповідного сертифікату ISO;

• надає можливість брати участь у тендерах;

• підвищує престиж та імідж компанії.

Необхідна документація для отримання сертифікату ISO 9001.

Для отримання сертифікату відповідності управління якістю, згідно стандартним вимогам, необхідно приступити до розробки та впровадження обов'язкових документованих процедур, а також регламентувати необхідні організаційні бізнес-процеси, від яких залежить якість виробленої продукції або надання відповідних послуг.

Процес розробки внутрішньої документації, як і розробка необхідних бізнес - процесів, є найтривалішою, складною і важливою частиною даної справи. ( " Як побудуєш корабель - так він і попливе ..." ) .

4. Скільки знадобиться часу для реалізації впровадження сертифіката, вартість впровадження СМЯ і сертифікації відповідності ISO 9001?

Перше, що потрібно правильно розуміти, це те, що сама процедура впровадження СУЯ є непростим і щоб визначити кінцеву вартість всіх робіт з сертифікації необхідно брати до уваги кілька основних факторів, серед яких:

• наявність розробленої та впровадженої системи якості на підприємстві;

• кількість робочих майданчиків підприємства (офіси, філії, склади, цехи і т.д.)

• чисельність організаційної структури , а також специфіка діяльності;

• область сертифікації, вид виробленої продукції (роботи/послуги);

• необхідний термін для отримання сертифікату.

Перелічені та інші чинники, в свою чергу, можуть підвищити або знизити вартість сертифікації. Для того, щоб створити повноцінну СМК, як правило знадобиться від 3 до 12 місяців, залежно від розміру підприємства.

При цьому необхідно пам'ятати, що Впроваджена сертифікація повинна періодично розвиватися і вдосконалюватися.

5. Тривалість дії отриманого сертифікату ISO 9001.

Дія сертифікату ISO 9001 - 3 роки. Сертифікат серії 9000 вимагає перевірки незалежними аудиторами щороку. У разі виявлення порушень, даний сертифікат анулюється.
Ваші запитання надсилайте на електронну пошту:

promstandart-iso@ukr.net

АНКЕТА-ЗАЯВКА