Технологічна інструкція Технологічний регламент

Технологічна документація – комплекс графічних і текстових документів, що визначають технологічний процес отримання продукції, виготовлення (ремонту) виробу і т. п., які містять дані для організації виробничого процесу.

Технічна документація – набір документів, що використовуються при проектуванні (конструюванні), створення (виготовлення) та використанні (експлуатації) промислових товарів.

Технологічні документи загального призначення – маршрутні, ескізні, комплектувальні карти (технологічні карти); технологічні інструкції; відомості расцеховкі, оснащення і матеріалів - складаються на роботи всіх видів.

Технічні умови (ТУ) – один з обов’язкових елементів технічної документації на будь-який вид продукції чи послуги виробництво якої не регламентується ГОСТ (з часів СРСР) та ДСТУ (Україна). Також ТУ необхідні, якщо є потреба доповнити або розширити вимоги даних стандартів до певного виду продукції. Виробник самостійно розробляє технічні умови та реєструє їх в державних органах. Технічні умови є інтелектуальною власністю підприємства-розробника і захищаються відповідно до законодавства про інтелектуальну власність.

Розробка ТУ – важливий та відповідальний процес, оскільки в ТУ мають бути повністю відображені всі технічні вимоги, яким має відповідати процес, послуга чи продукт, а також інформацію про вимоги до безпеки, захисту навколишнього середовища, методи контролю за виробництвом та якістю та ін..

Технічні умови розробляються та реєструються відповідно чинного законодавства України. Погоджуються ТУ різними державними органами, в залежності від специфіки продукту чи послуги, а також можуть бути додатково погоджені основним кінцевим споживачем. До технічних умов можуть бути внесені зміни, які також потребують реєстрації.