ТОВ «ОС «ПромСтандарт», Наказом №363 від 21.10.11р. Держспоживстандарту України, призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг вимогам технічних регламентів.

Декларація про відповідність

Добровільний облік декларації про відповідність

Для добровільного обліку декларації відповідності заявник подає до ООВ заяву, за встановленою формою, яка реєструється в журналі обліку заяв.

До заяви додається:

  • - проект заявника декларації про відповідність;
  • - доручення постачальника (виробника) на право декларування відповідності продукції (за необхідності);
  • - документи про проходження процедури оцінки відповідності (при необхідності);
  • - загальний опис продукції;
  • - інформація про декларанта;
  • - товаросупроводжувальні документи, інші документи (за необхідності).

ООВ реєструє декларацію про відповідність в електронному Реєстрі ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт» та, у разі згоди заявника, друкує зареєстрований оригінал декларації на захищеному бланку ООВ.

 
 
 
СтандартДекларація відповідності