ТОВ «ОС «ПромСтандарт», Наказом №363 від 21.10.11р. Держспоживстандарту України, призначений на виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг вимогам технічних регламентів.

Декларація про відповідність

Процедура по підтвердженню відповідальності включає в себе оформлення та реєстрацію документів (сертифікат та декларація відповідності) опираючись на прийняте рішення при оцінюванні відповідності .

Процедура по декларуванню відповідності проходить під пильним керівництвом самого виробника, або уповноваженої особи, під власну відповідальність, співвідноситься відповідність продукції щодо законодавчих вимог.

Декларація про відповідність представляє собою заяву, документально оформлену відповідно з установленими нормами, надається гарантія відповідності товарів по законодавству.

Декларація відповідності – це документ, оформленням якого займається продавець або підприємство-виробник, згідно с установленими нормами під свою відповідальність, гарантуючи якість товарів, відповідно с установленими законом нормами.

В декларації вказані такі параметри товару, як: виробник, номер партії і її обсяг, якщо продукція імпортна, то документи на ввезення на територію України, відповідність по ДСТУ, ТУ, дані санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ, перевірка відповідності, що була заявлена.

При сертифікації товарів на території України, необхідно отримати декларацію відповідності та зареєструвати її. Цей документ підтверджуватиме інформацію про стандарти якості і відповідність товару до цих норм. Тим самим забезпечується ввіз в країну тільки якісних товарів.

Декларація відповідності будується на технічних документах, підтверджуючи відповідність товарів до вимог і технічних регламентів нормативних документів (опис виробу, протоколи випробувань, нормативна документація з вимогами то конкретних товарів, сертифікат відповідності, сертифікат про випробування сировини та матеріалів, що йдуть в комплекті). Кожна декларація заноситься в спеціалізований реєстр та зазначаються такі данні:

-номер і термін дії декларації;

-найменування виробника продукції (організація, постачальник);

-назва і використання товарів;

-можливість нанесення знаку відповідності;

-додаткові дані (сертифікат відповідності, номер і термін дії).

Декларація про відповідальність має бути оприлюднена на сайті відповідного органу по сертифікації, що видала даний документ.

 
 
 
СтандартДекларація відповідності