Бланки заявок:

(Опис засобів, за допомогою яких ООВ отримує фінансову підтримку та загальну інформацію щодо платні, що накладається на заявників та клієнтів):


Всі роботи з сертифікації, оцінки відповідності та експретизи щодо декларування оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з органом з оцінки відповідності.

Оплаті підлягають всі види робіт, що пов’язані з оцінкою відповідності продукції: підготовчі, експертні, випробувань, контролю.

Вартість усіх робіт ООВ встановлює на договірних основі керуючись "Правилами визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг", затвердженими наказом Держстандарту України №100 від 10.03.99.

Вартість робіт розраховується ООВ з урахуванням трудомісткості виконання робіт і вартості калькуляційної одиниці – однієї людини-дня. При цьому перелік робіт складається у відповідності з обраною схемою сертифікації / оцінки відповідності.