Бланки заявок:

(Опис засобів, за допомогою яких ООВ отримує фінансову підтримку та загальну інформацію щодо платні, що накладається на заявників та клієнтів):


Усі роботи з сертифікації, оцінки відповідності та оприлюднення декларацій оплачуються заявником за договорами (сертифікаційними угодами) на проведення робіт, що укладаються з органом з ООВ.

Основні засади системи розрахунків такі: оплата робіт з сертифікації/оцінки відповідності проводиться незалежно від прийнятих за їх результатами рішень, оплачується власними коштами підприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на сертифікацію/оцінку (Декрет Кабінета Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993р. за № 46-93 (Редакція від 10.02.2016), «Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями», ПКМУ від 11 квітня 2002 р. N 485 « Про затвердження Правил визначення вартості робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері». Вартість робіт розраховується ООВ ОС, як виконавцем робіт, на підставі правил визначення вартості робіт по сертифікації продукції, з урахуванням трудоємності виконання робіт і вартості калькуляційної одиниці – однієї людини-дня.

Оплаті підлягають всі види робіт, що пов’язані з оцінкою відповідності продукції: підготовчі, експертні, випробувань, контролю, реєстрації тощо.

Перелік робіт складається у відповідності з обраною схемою сертифікації /оцінки відповідності.